Przetargi

Turhand Ret Sp. z o.o., jako Zarządca nieruchomości położonej przy ul. Podhalańskiej 13 w Opolu, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu : dachu, elewacji oraz klatki schodowej przy ul. Podhalańskiej 13 w Opolu.

Oferty na wykonanie w/w prac prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w zamkniętych kopertach do dnia 21 marca 2018r. do godz.: 15:00.

Dokumentacja